Open menu

Spotkanie integracyjne w Zakładzie Karnym w Koszalinie 5.09.2014

Zakład Karny w Koszalinie od 2011 roku bierze aktywny udział w tworzeniu Małego Festiwalu Ty i Ja w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja". W dniu 05 września 2014 roku grupa uczestników WTZ-1 gościła w Zakładzie Karnym w Koszalinie na integracyjnych warsztatach artystycznych.

Tematem głównym spotkania były „Podróże bez granic”. Zorganizowane zostały warsztaty związane z podróżowaniem, w ramach których przeprowadzone zostały gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne polegające na malowaniu wspomnień z wakacji oraz zajęcia sprawnościowe. Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z więźniami Zakładu Karnego w Koszalinie. Dzięki takim przedsięwzięciom osadzeni mają okazję zmienić sposób patrzenia na świat ludzi niepełnosprawnych. Wspólne spotkania wpływają na przełamywanie barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, pozwalają osadzonym na przewartościowanie ich życiowych postaw, a także wzbudzają dużo empatii.

Zarówno nasi podopieczni, jak i osadzeni świetnie się bawili i potrafili ze sobą współpracować. Ponadto zaproszeni goście i skazani mieli możliwość obejrzeć wystawę twórczości osób niepełnosprawnych, zaprezentowaną w sali konferencyjnej. Miejmy nadzieję, że za rok również będziemy mogli kontynuować małą integrację i równie dobrze się razem bawić.

W obiektywie: