Open menu

Zajęcia z edukacji seksualnej

Zajęcia z seksualności prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 1 odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia -to świadome oddziaływanie na osoby niepełnosprawne, w celu przygotowania ich do podejmowania ważnych  decyzji życiowych. Nadrzędnym celem jest stworzenie podopiecznym warunków sprzyjających poznawaniu siebie, wzmocnienie własnej wartości oraz zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu seksualności człowieka. Ze względu na tematykę spotkań niektóre zajęcia prowadzone są z podziałem grup ze względu  na płeć.


Tematyka zajęć obejmuje: fizjologiczne i psychologiczne aspekty rozwoju seksualnego człowieka, zasady higieny osobistej, rolę rodziny w życiu człowieka, budowania relacji partnerskich i koleżeńskich, macierzyństwa i ojcostwa, relacji interpersonalnych, właściwego zachowania nawyków w różnych sytuacjach społecznych, eliminowania stereotypów
i uprzedzeń, empatii i zrozumienia, sposobów wyrażania uczuć, zmian zachodzących w okresie dojrzewania i dylematów temu towarzyszących. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, co  stwarza możliwość prezentacji poglądów uczestników zajeć, poszukiwania i porządkowania informacji, uczy konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz efektywnej współpracy w grupie.


Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ