Open menu

Jubileusz 30-lecia PSOUU Koło w Koszalinie 7.11.2013

W dniu 7 listopada 2013 roku odbyła się Gala 30-lecia koszalińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00 w Klubie Garnizonowym Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przy, ul. Wojska Polskiego 66.

W harmonogramie imprezy  znalazły się:

 • Występy wychowanków OREW oraz uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie
 • Emisja filmu obrazującego działalność naszego Stowarzyszenia „…. bo warto być razem” zrealizowanego przez Studio HD Politechniki Koszalińskiej
 • Odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym w imieniu Prezydenta RP
  Przewodniczącego Koła Tadeusza Wolenia – Elektora PSOUU Koła w Koszalinie
 • Odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym w imieniu Prezydenta RP
  Przewodniczącego Koła Wojciecha Nowackiego
  Wiceprzewodnicząca Zarządu Annę Głąbałę
 • Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
  wręczył Srebrną odznakę Honorowego Gryfa 
  Joannie Zduńskiej - kierownik WTZ nr 1
  Ewie Cyngiel - Kierownik WTZ nr 2 
  Paulinie Bochno - dyrektor OREW
 • Leopold Ostrowski Wiceprezydent Miasta Koszalina,
  Krystyna Kościńska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie,
  Eugeniusz Żuber Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie
  wręczyli Medal „Za zasługi dla Koszalina” Marioli Śmiałkowskiej - Głównej Księgowej Stowarzyszenia
 • Marian Jagiełko - Zastępca Prezesa Zarządu PSOUU wręczył Medale „Wiernie i wytrwale”
  Wojciechowi Nowackiemu - Przewodniczącemu Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie, 
  Annie Głąbała - Wiceprzewodniczącej Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie,  
  Annie Planutis-Kuryło - Członkowi Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie, 
  Janowi Szczotkarz - pracownikowi WTZ nr 2,  
  Jadwidze Czubakowskiej - długoletniemu działaczowi Stowarzyszenia
 • Marian Jagiełko - Zastępca Prezesa Zarządu PSOUU 
  oraz Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości dla instytucji szczególnie wspierających działalność Stowarzyszenia tj. 
  Urząd Miasta Koszalina, 
  Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
 • Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  oraz Anna Głąbała Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli Kryształowe Serca wieloletnim pracownikom Stowarzyszenia: 
  Zenobia Kozłowska – pracownik WTZ nr 1, 
  Władysława Sowa – pracownik WTZ nr 1, 
  Agata Beszczyńska – Kurpisz – pracownik WTZ nr 1, 
  Dorota Tryniszewska – pracownik WTZ nr 1, 
  Bogdan Szewczyk – pracownik WTZ nr 1, 
  Helena Błaszczyk – pracownik WTZ nr 1 i WTZ nr 2, 
  Wiesława Przewłoka – Datkun – pracownik WTZ nr 2, 
  Janina Muszarska – pracownik WTZ nr 2, 
  Elżbieta Berlińska – Bohdan – pracownik OREW, 
  Krystyna Lubkiewicz – pracownik ŚDS
   
 • Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  oraz Anna Głąbała Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli Kryształowe Serca Firmom wspierającym działalność Stowarzyszenia: 
  Piekarnia - Cukiernia "Kaliszczak" w Koszalinie,
  "Espersen" Polska Sp. z o.o w Koszalinie
  "Dega" S.A w Karniszewicach
  Coca-cola" HBC Polska Sp. z o.o w Koszalinie,
  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o w Koszalinie,
  Gazeta "MIASTO-Tygodnik Koszaliński,
  Telewizja MAX Koszalin.
 • Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  oraz Anna Głąbała Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli dyplomy uznania:
  Danucie Woleń, 
  Alicji Komenda, 
  Henrykowi Kufeld, 
  Sławomirowi Roguskiemu,
  Wiesławowi Wołczkiewicz
 • Młodzież z WTZ odśpiewała Hymn Naszego Stowarzyszenia i przy lampce szampana wniesiono toast za dalszą pomyślność PSOUU Koła w Koszalinie . Doniosłą Chwilę uświetnił przepiękny tort.
 • W godzinach popołudniowo – wieczornych odbyła się dyskoteka dla wszystkich zaproszonych gości.

 W obiektywie: