Open menu

Zajęcia psychospołeczne

Uczucia, samoświadomość, życiowe umiejętności, zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, empatia i sposób postrzegania siebie samego są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju psychicznego współczesnego człowieka.Rozwój psychiczny to stopniowe nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, emocji i relacji społecznych. Podczas zajęć z rozwijania umiejętności psychospołecznych wspieramy uczestników w poszczególnych sferach rozwoju psychicznego. Kształtujemy kompetencje w zakresie samokontroli, nabywania umiejętności społecznych oraz stopniowego uczenia się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnego myślenia i kształtowania pozytywnej samooceny.


W naszym warsztacie funkcjonują dwie grupy uczestników biorących udział w zajęciach psychospołecznych. Odbywają się one raz w tygodniu dla każdej z grup i trwają półtorej godziny.


Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ