Środowiskowy Dom Samopomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, począwszy od niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Domownikami są osoby z terenu miasta Koszalina, wymagające pobytu w placówce wsparcia ze względu na wiek oraz poziom funkcjonowania, niezdolne do podjęcia pracy, pragnące przeżyć swoje życie godnie, w miarę samodzielnie, pod okiem opiekunów i terapeutów. 


Ośrodek zapewnia swoim uczestnikom następujące rodzaje wsparcia:

  • terapię zajęciową,
  • rehabilitację społeczną,
  • rehabilitację ruchową,
  • zajęcia sportowo-rekreacyjno-kulturalne,
  • opiekę psychologiczną,
  • poradnictwo psychologiczne dla opiekunów oraz domowników,
  • konsultacje psychiatryczne. 


 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie mieści się przy ul. Budowniczych 6

Kierownikiem placówki jest pan mgr Ryszard Patkowski.


Ośrodek czynny jest od godziny 7:30 do 15:30 przez cały rok od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerwy urlopowej, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Ośrodek na dzień dzisiejszy dysponuje 40 miejscami.


Serdecznie zapraszamy na rozmowę wstępną rodziców i opiekunów osób zainteresowanych uczestnictwem w charakterze domownika.

Udzielimy wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz organizacji i funkcjonowania Domu.
Numer telefonu w zakładce Kontakt.