Środowiskowy Dom Samopomocy

 

 

   

alt

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, począwszy od niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Domownikami są osoby z terenu miasta Koszalina, wymagające pobytu w placówce wsparcia ze względu na wiek oraz poziom funkcjonowania, niezdolne do podjęcia pracy, pragnące przeżyć swoje życie godnie, w miarę samodzielnie, pod okiem opiekunów i terapeutów.


   
     
   

 


Działając na podstawie ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z decyzją WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO dnia 23.10.2020 r. Placówki działające przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

ZAWIESZAJĄ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, EDUKACYJNE, REHABILITACYJNE
od 24.10.2020 do odwołania !

O ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.
JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA O ROZWAGĘ, WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. Ośrodek zapewnia swoim uczestnikom następujące rodzaje wsparcia:

  • terapię zajęciową;
  • rehabilitację społeczną;
  • rehabilitację ruchową;
  • zajęcia sportowo – rekreacyjno – kulturalne;
  • opiekę psychologiczną;
  • poradnictwo psychologiczne dla opiekunów oraz domowników;
  • konsultacje psychiatryczne. 

Ośrodek czynny jest od godziny 7.30 do 15.30 przez cały rok od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerwy urlopowej, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Ośrodek na dzień dzisiejszy dysponuje 40 miejscami.


Serdecznie zapraszamy na rozmowę wstępną rodziców i opiekunów osób zainteresowanych uczestnictwem w charakterze domownika.

Udzielimy wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz organizacji i funkcjonowania Domu.
Numer telefonu w zakładce Kontakt.