Pracownia Pomysłów Kreatywnych

Pracownię prowadzi terapeuta zajęciowy:
 
 
Dorota
 
W Pracowni Pomysłów Kreatywnych prowadzone są treningi:
 • Trening funkcjonowania w życiu codziennym;
 • Trening umiejętności interpersonalnych;
 • Trening umiejętności gospodarowania wolnym czasem oraz wspomagania rozwoju osobistego.

Trening funkcjonowania w życiu codziennym:

 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności dbania o wygląd i czystość ciała oraz odzieży;
 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.
 

Trening umiejętności społecznych:

 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, wypowiadania się, nawiązywania relacji;
 • Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i świata;
 • Redukowanie negatywnych emocji i napięć;
 • Kształtowanie postaw moralnych oraz rozwijanie empatii.

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu oraz wspomaganie rozwoju osobistego:

 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności czynnego spędzania czasu wolnego;
 • Edukowanie oraz wzmacnianie pamięci;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości ;
 • Wzmacnianie/usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • Wzmacnianie/usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Rozszerzanie zainteresowań i umiejętności;
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
 • Rozwijanie poczucia estetyki;
 • Ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości;
 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności dekorowania i zdobienia;
 • Utrwalanie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wykorzystujemy różne formy i metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości Uczestników.

 

Opieramy się na elementach następujących metod terapeutycznych: ludoterapia, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, rysunek, malarstwo oraz wyjść plenerowych.

Nasze prace:

Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ