Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie istnieje od 1992 roku. Obecnie mieści się przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest jedną z placówek wsparcia z zakresu pomocy społecznej. Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz przez lokalny samorząd. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów rozporządzenia MGPIPS z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Jest to placówka, w której terapią i rehabilitacją objętych jest 54 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rehabilitacja prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów, terapeutów i rehabilitanta. Kierownikiem WTZ Nr 1 od 2005 roku jest mgr Joanna Zduńska. WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do godziny 15.30. Głównym zadaniem Warsztatów jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników, która umożliwia zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Główną metodą terapeutyczną stosowaną w WTZ jest terapia zajęciowa, która realizowana jest w 9 pracowniach profilowanych.
Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie odporności psychicznej i sprawności fizycznej, podniesienie motywacji i aktywności poczynając od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych osób.Ponadto uczestnicy objęci są rehabilitacją ruchową, pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach dodatkowych:

  • grupy teatralnej „Tacy Sami”
  • grupy Nordic Walking
  • grupy Self-adwokatów
  • forum młodzieżowego

Realizując zadania rehabilitacji zawodowej placówka organizuje dla wyznaczonych uczestników praktyki zawodowe, których celem jest rozwijanie kompetencji zawodowych na otwartym rynku pracy. Praktyki realizujemy w marketach Intermarche, Tesco oraz Netto w Koszalinie.
Dbając o rozwój społeczny naszych podopiecznych organizowane są biwaki oraz zimowiska, wyjścia do kina, teatru, koncerty muzyczne itp.
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, wpływając na mentalność społeczną, kreujemy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie odrzucając uprzedzenia i stereotypy.