Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Nr 1

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. Swoją działalność rozpoczął 3 września 2007 roku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat.

Nasi wychowankowie potrzebują kompleksowej, rehabilitacyjno- terapeutyczno- rewalidacyjnej pomocy. Realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Wychowankowie mają zapewnioną opiekę od godz. 7:00 do 16:30.

Celem naszego ośrodka jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, dlatego też zespół specjalistów dla każdego wychowanka przygotowuje roczny Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny pozwalający na dobór nowoczesnych metod i form kształcenia. Program dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych wychowanków. W zakres oddziaływań edukacyjnych oraz medycznych realizowanych w naszej placówce wchodzą: rehabilitacja lecznicza, terapia logopedyczna i psychologiczna, terapia z zakresu Integracji Sensorycznej, a także lubiana przez podopiecznych hipoterapia.

Ośrodek wspiera rodziców zapraszając ich na konsultacje w zespołach specjalistów. Tworzy warunki dla aktywności społecznej wolontariuszy na terenie placówki. Współpracuje z różnymi instytucjami spoza OREW jak: zakłady opieki zdrowotnej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, szkoły, przedszkola.

Biorąc pod uwagę prawo do godnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie organizujemy imprezy integrujące i kulturalne w Ośrodku jak również poza nim. Są to wycieczki, biwaki, zawody sportowe, wystawy i wiele innych.


KONCEPCJA PRACY OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEGO
NA LATA 2021 - 2025
- zobacz szczegóły