Grupy zajęciowe

W placówce funkcjonują następujące grupy zajęciowe: