I okres "Przez rehabilitację do samodzielności” 2022-2023