Elementy metody Marii Montessori

Elementy Metody Marii Montessori pomagają dziecku poznanie zarówno siebie jak i swoje środowisko zewnętrzne. Według twórczyni Metody- lekarza i pedagoga- Marii Montessori, dziecko samo buduje siebie i swoje człowieczeństwo. Bodźce płynące ze środowiska umożliwiają jego rozwój, a wychowanie to pomoc w osiąganiu przez dziecko niezależności, co przyczynia się do odczuwania przez nie radości ze swojego działania. Metoda ta daje dziecku szanse wszechstronnego rozwoju fizycznego, kulturowego, duchowego oraz społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Samodzielna praca dziecka wspierana jest przez nauczyciela, kiedy to rzeczywiście konieczne i zgodnie z dewizą „ pomóż mi to zrobić samemu”.