Strona startowa » Grupy zajęciowe » Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze
FacebookTwitter
zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci i młodzież głęboko niepełnosprawna intelektualnie. Bycie z dzieckiem i rozpoznawanie jego sygnałów w celu komunikowania się, odczytywanie jego emocji, dają mu szansę na rozwój tych możliwości, które posiada. Dlatego, po uprzednim sporządzeniu diagnozy umiejętności funkcjonalnych, dla każdego wychowanka opracowujemy Indywidualny Program Rehabilitacyjno- Rewalidacyjno -Wychowawczo-Opiekuńczy.

W oparciu o program prowadzimy zajęcia które obejmują:

 • komunikowanie werbalne i pozawerbalne,
 • wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
 • rozwijanie percepcji dotykowej, wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej,
 • stymulację polisensoryczną - przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w różnych sferach życia społecznego i kulturalnego,
 • pozycjonowanie wychowanków ułatwiające im aktywność podczas zajęć.

W Ośrodku prowadzone są cztery zespoły rewalidacyjno – wychowawcze:

 1. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy –grupa I
 2. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy –grupa II
 3. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy –grupa III
 4. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy –grupa IV
 5. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy –grupa V