ELEKTROSTYMULACJA TENS/EMS

Elektrostymulacja wykorzystywana jest w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problem z pobieraniem, obróbką i połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.


Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi.


Elektroterapia polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie w celu usprawnienia ich funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.


Metodyka zabiegów:

- elektrostymulacja dna jamy ustnej,

- elektrostymulacja języka,

- elektrostymulacja podniebienia twardego i miękkiego,

- elektroterapia stawu skoroniowo-żuchwowego wewnątrz jamy ustnej,

- elektrostymulacja krtani,

- elektroterapia zatok szczękowych i czołowych,

- aurikuloterapia (akupunktura ucha za pomocą prądu elektrycznego),


Elektrostymulacja może być stosowana w przypadku

- dziecka z dyslalią,

- dziecko z Zespołem Downa,

- pacjent po udarze,

- dziecko z uszkodzeniami korowymi,

- dziecko z autyzmem,

- dziecko z Zespołem Angelmana,

- pacjent po porażeniu nerwu twarzowego,

- dziecko z problemami w zakresie motoryki małej, mobilności ręki,


Elektrostymulacja może być również stosowana w zakresie wsparcia :

- dziecka z zaburzeniami regulacji procesów ślinienia,

- dziecka po rozszczepie podniebienia twardego, podśluzówkowego,

- dziecko wiotkie,

- dziecko spastyczne.Elektrostymulacja TENS

Elektrostymulacja TENS jest naturalną klinicznie potwierdzoną, bezinwazyjną i niezwykle skuteczną terapią przeciwbólową. Tens ma bardzo szerokie zastosowanie w niwelowaniu bólu przewlekłego, jak i ostrego. Elektrostymulacja TENS wykorzystuje istniejące w naszym systemie nerwowym mechanizmy uśmierzania bólu. To metoda niwelowania dolegliwości bólowych za pomocą impulsów elektrycznych. Impuls elektryczny działając na komórkę nerwową powoduje zmianę napięcia zmianę napięcia na jej powierzchni.


Elektrostymulacja EMS

Elektrostymulacja EMS nerwowo-mięśniowa ma dwa główne zastosowania. Wzmacnia i rozbudowuje mięsnie a po drugie ma działanie relaksujące i pobudza lokalne krążenie krwi i limfy. W medycynie stosowany jako metoda rehabilitacji. Oddziaływuje na nerwy ruchowe , które pobudzają mięśnie do skurczu. Charakter skurczu zależy od właściwości impulsów pobudzających oraz miejsca przyłożenia elektrod.


Polecamy:

KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<