Projekty

Corocznie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie podejmuje  aktywne działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy wspierających działalność
podstawową placówek oraz realizację działań dodatkowych, wzbogacających ofertę rehabilitacyjną placówek.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych projektów można znaleźć w zakładkach:

alt           
  
alt
„Przez rehabilitację do samodzielności…”

         

 
alt
 
    
 
  • WTZ 2 realizowaneZapraszamy do zapoznania się z ponadprogramową działalnością Naszego Stowarzyszenia!