Open menu

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie 23.05.2014

Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie w dniu 23 maja 2014 roku już po raz trzynasty zorganizowało Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod nazwą "Festiwal Umiejętności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie", który oficjalnie rozpoczął obchody Dni Koszalina.

Obchody Dnia Godności zainicjowane zostały kolorowym przemarszem ulicami miasta Koszalina. Pośród ponad 500 uczestników korowodu znaleźli się: przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa, uczniowie z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koszalinie, uczniowie ze Szkół Nr 2, 4, 7 , 9, 13, 17 i 18 w Koszalinie oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego. Przemarsz w kolorowych koszulkach ulicami miasta miał na celu zwrócenie uwagi na to, że osoby niepełnosprawne żyją obok nas, miał pokazać jak wielką wagę ma tolerancja i akceptacja inności.

Po kolorowej manifestacji oficjalnego otwarcia obchodów Dnia Godności i Dni Koszalina dokonał pan Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina, który już po raz drugi przekazał symboliczny klucz do bram miasta na ręce osób niepełnosprawnych. Zwieńczeniem części oficjalnej było odśpiewanie hymnu osób niepełnosprawnych w wykonaniu wszystkich uczestników obchodów, wystrzelenie w niebo kolorowych rac papierowych oraz wypuszczenie balonów.

Dla wszystkich uczestników biorących udział w obchodach Dnia Godności odbyły się ciekawe warsztaty artystyczne - kulinarne, rękodzieła unikalnego, recyklingowe, tworzenia balonikowych zwierzątek, labirynt sensoryczny i dogoterapia. Studenci Politechniki Koszalińskiej przeprowadzili wspólne gry i zabawy. Odbył się również koncert zespołu New Star i występy sceniczne grup tanecznych i wokalnych z Koszalina. Na placu przed amfiteatrem stanęło 14 stoisk kiermaszowych, gdzie można było kupić ciekawe i niecodzienne wytwory rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent Miasta Koszalina pan Piotr Jedliński. Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja Max i Radio Koszalin.

Obchody zostały dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Fundacji Pocztowy Dar oraz Banku PEKAO S.A Fundacja im. dr Mariana Kantona.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY BYLI TEGO DNIA Z NAMI!!!

ZOBACZCIE SAMI NA ZDJĘCIACH JAK SIĘ BAWILIŚMY!!!

W obiektywie: