Open menu

O NAS

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w Koszalinie jest placówką rehabilitacyjną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, która stwarza możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. w  zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.


WTZ Nr 1, to miejsce które pozwala na rozwijanie skrzydeł, dodaje wiary we własne możliwości, przypomina o godności każdego człowieka.


Rehabilitacja zawodowa :

W pierwszym etapie realizowana w 10 pracowniach profilowanych gdzie główną metodą terapeutyczną terapia zajęciowa. Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie odporności psychicznej i sprawności fizycznej, podniesienie motywacji i aktywności poczynając od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych osób.

W WTZ posiadamy:

  • Pracownia obróbki drewna
  • Pracownia stymulacji poznawczej
  • Pracownia przygotowania zawodowego
  • Pracownia wikliniarska
  • Pracownia sztuki użytkowej
  • Pracownia technik różnych
  • Pracownia rękodzieła artystycznego
  • Pracownia ceramiczna
  • Pracownia gospodarstwa domowego
  • Pracownia ogrodniczo – gospodarcza

W drugim etapie - praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy w zakładach pracy, takich jak Tesco, Netto, firma kosmetyczna MPS International w Koszalinie. Udział w praktykach daje możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy.


Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna to włączenie osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy życia społecznego poprzez integracje społeczną, udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Aktywny udział w codziennym życiu i wydarzeniach gdzie realizujemy trening społeczny, rozwijając umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych, współpracy z innymi, nawiązywania kontaktów, proszenia o pomoc, rozwiązywać samodzielnie problemy czy konflikty.


Ponadto uczestnicy objęci są rehabilitacją ruchową, pomocą psychologiczną oraz uczestniczą w zajęciach dodatkowych:

Różnorodność rehabilitacji oraz sposób organizowania zajęć jest bardzo ważnym elementem w rozwoju osób z niepełnosprawnością. Przyczynia się do stworzenia tym osobom możliwości uczestnictwa w normalny życiu, dostępu do wszystkich instytucji oraz sytuacji społecznych i zawodowych, w których mają możliwość uczestniczyć pełnosprawni. Współpracując ze środowiskiem lokalnym, wpływamy na mentalność społeczną, kreujemy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie odrzucając uprzedzenia i stereotypy.


>>>powrót do strony głównej<<<