Zajęcia z psychologiem

Wsparcie psychologiczne ma na celu podniesienie lub rozwój umiejętności, dostarczenia sposobów radzenia sobie z frustracją lub stresem. Zajęcia psychologiczne mają na celu uzyskanie jak najwyższych kompetencji społecznych, samopoznanie swoich mocnych i słabych stron oraz uzyskanie zgodności wewnętrznej. Jest to niezbędne do podejmowania jak najszerszego przekroju ról społecznych w różnych środowiskach.

Galeria: