Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne zakładają: usprawnianie prawidłowego oddychania, zwiększenia pojemności płuc, pobudzanie elastyczności i prężności przepony (prawidłowo funkcjonujący układ oddechowy ma zasadniczy wpływ na sprawność fizyczną człowieka), rozwijanie umiejętności żucia i przełykania. Uzyskanie jak najwyższych kompetencji komunikacyjnych jest niezbędne do podejmowania jak najszerszego wachlarza ról społecznych w różnych środowiskach.


Galeria: