Dogoterapia

Dogoterapia to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym. Zajęcia te umożliwią adresatom działań, uzyskanie postawy korespondencyjnej w relacjach „człowiek – zwierzę” oraz „człowiek – człowiek”.

Galeria: