Pracownia Rewalidacji

Pracownię prowadzą terapeuci zajęciowi:
 
         
  Paulina   Inga   

Pracownia rewalidacji, zajmuje się wszechstronnym rozwojem uczestników. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych, to maksymalne usprawnianie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, optymalne korygowanie zaburzonych funkcji, kompensowanie braków oraz stymulowanie ich rozwoju.

     
 Obszary naszej pracy to:
 
Stymulacja rozwoju
 • Wdrażanie do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych,
 • nauczanie funkcjonowania w grupie, podporządkowania normom życia społecznego, poszanowania drugiego człowieka i jego pracy, współdziałania z innymi, kształtowanie uczuć sympatii i życzliwości.
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • wyrabianie nawyku komunikowania się.
 • zapoznanie uczestników z najbliższym środowiskiem przyrodniczo-społecznym.

 


Praca terapeutyczna
 • stymulacja polisensoryczna metodą „Porannego Kręgu”,
 • terapia oparta na kontakcie z ciałem (zabawy paluszkowe, Metoda Aktywności Ch. Knilla, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne),
 • muzykoterapia,
 • aromaterapia,
 • chromoterapia,
 • biblioterapia,
 • hipoterapia,
 • doskonalenie funkcji orientacyjno-poznawczych,
 • zajęcia relaksacyjno-wyciszające,
 • poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania się, rozwijanie procesów poznawczych.
 • prace porządkowe w pomieszczeniu,
 • zajęcia plastyczne,
 • treningi samoobsługowe – jedzenie, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, mycie, rozbieranie, ubieranie.

Terapia logopedyczna
 • ćwiczenia wyrabiające czynności żucia,
 • masaż jamy ustnej i twarzy.

Działania integracyjne
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji społeczeństwa z Uczestnikami Domu, współpraca z lokalnymi placówkami.

Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ