Pracownia Komputerowo-Poligraficzna

Pracownię prowadzi terapeuta zajęciowy:

 Paweł


Zajęcia prowadzone w pracowni komputerowo-poligraficznej mają pomagać osobom w przezwyciężeniu problemu niepełnosprawności, motywować, edukować, wspierać i wzmacniać poczucie własnej wartości jako osoby aktywnej i społecznie użytecznej. Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.Etykiety zaprojektowane i wykonane:

Zadania:

 1. Utrwalanie umiejętności poprzez udział w treningu funkcjonowania w codziennym życiu:
  a) trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
  b) trening kulinarny,
  c) trening umiejętności praktycznych.
 2. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:
  a) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi,
  b) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z innymi osobami podczas zajęć w ośrodku, zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach i instytucjach kultury.
 3. Nabywanie umiejętności poprzez udział w treningu umiejętności spędzania czasu wolnego.
 4. Rozwijanie zainteresowań i sprawności manualnej poprzez zajęcia komputerowo-poligraficzne:
  a) przyswojenie podstawowych informacji dotyczących komputera,
  b) zapoznanie się z przepisami BHP dot. sprzętu,
  c) praca w edytorach tekstu (MS Word itp.),
  d) obsługa sprzętu poligraficznego (drukarka, niszczarka, gilotyna, bindownica, laminarka, BigShot)

Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
alt