Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapeutycznego treningu grupowego, którego celem jest nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności społecznych pomocnych w lepszym funkcjonowaniu
w społeczeństwie oraz radzeniu sobie z problemami.


Trening Umiejętności Społecznych to okazja do kształtowania umiejętności: komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, współpracy w grupie, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Trening taki zazwyczaj bazuje na wyćwiczeniu i wyuczeniu wartościowych i pożądanych reakcji/zachowań lub na pozbywaniu się reakcji/zachowań niepoprawnych.


 

Uczestnicy podczas Treningu Umiejętności Społecznych uczą się także sposobów odreagowywania napięcia emocjonalnego, rozpoznawania własnych przeżywanych emocji jak również kontroli nad własnymi uczuciami i impulsami.


Trening Umiejętności Społecznych jest realizowany w formie grupowych zajęć i ma na celu:

- przyswajanie nowych umiejętności, utrwalanie ich i doświadczanie nowej jakości przeżyć związanych z nabyciem nowych kompetencji,
- budowanie więzi i zaufania w grupie oraz integracja grupy,
- podnoszenie poziomu samodzielności uczestników poprzez nawiązanie relacji
z otoczeniem oraz zmiana zachowań na bardziej efektywne społecznie,
- odreagowywanie napięć,
- dostrzeganie i akceptowanie swoich sukcesów i wykorzystywanie własnego twórczego potencjału do realizowanych zadań.


>>>powrót do menu zajęcia dodatkowe<<<