Open menu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie,
75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4,    KRS 0000036441, NIP 6691913337.


 1. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:
 • udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • zawarcia i wykonania umowy - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • zadania realizowanego w interesie publicznym art.6 ust.1 lit e) RODO,
 • obowiązków prawnych wynikających z ustaw - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawę przetwarzania stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, takie jak np. dostawcy usług IT czy podmioty zajmujące się obsługą rachunkowo-księgową, jednakże przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty następuje na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie przez niego wskazanym.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem zapytania jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dotyczy to również podania danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy i jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. Przy czym podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
http://niepelnosprawni.koszalin.pl/kontakt/rodo-klauzula


>>>powrót do strony głównej<<<