Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2


 Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie istnieje od 1998 r. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów rozporządzenia MGPIPS z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  Warsztat działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI Koło w Koszalinie). Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego osób Niepełnosprawnych oraz przez lokalny samorząd. 


Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie mieści się przy ul. Wyspiańskiego 4

Swoimi działaniami obejmuje 64 uczestników zamieszkujących w Koszalinie i w okolicznych gminach.


Kierownikiem placówki jest pani mgr Ewa Cyngiel.



 


Celem Warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczestników- osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową.

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie czynny jest od godziny 7:30 do 15:30 przez cały rok od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerwy urlopowej, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Udzielimy wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz organizacji i funkcjonowania WTZ-2
Numer telefonu w zakładce Kontakt