Zajęcia w Ekotechnika Nord

Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka zapewnia wytypowanym uczestnikom udział w praktykach zawodowych na terenie placówki w formie wykonywanych prac porządkowych i pielęgnacyjnych otoczenia oraz w Zakładach „BUMAR" i „Espersen" w Koszalinie, gdzie uczestnicy praktyk wykonują prace porządkowe zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.


>>>powrót do menu zajęcia dodatkowe<<<