Pracownia gospodarstwa domowego

Celem nadrzędnym pracowni gospodarstwa domowego jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki poprzez przygotowanie uczestników do jak największej samodzielności podczas przygotowania posiłków oraz prawidłowej obsługi sprzętu elektrycznego niezbędnego podczas wykonywania tych czynności.


W ramach zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie przygotowywania codziennych i okolicznościowych posiłków, obsługi kulinarnej podczas uroczystości świątecznych oraz nauki przyrządzania różnych potraw.


Podczas zajęć uczestnicy doskonalą umiejętność przygotowywania potraw według podanego przepisu (torty, ciasteczka i ciasta, drugie dania, zupy). Zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod i technik obróbki kulinarnej. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


 


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Znajomość zasad prawidłowej obróbki warzyw, owoców oraz mięs.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego nakrywanie stołu.
 • Nauka lub doskonalenie umiejętności obsługi urządzeń gastronomicznych i sprzętów domowych takich jak: mikser, sokowirówka, robot kuchenny, bleneder, zmywarka, piekarnik itp..      
 • Doskonalenie współpracy w grupie.
 • Doskonalenie umiejętności porządkowych.
 • Zachęcanie do prezentowania przed grupą swoich zainteresowań poznawczych, kulturalnych.
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej (podczas pisania, odwzorowywania szablonów, obierania, krojenia oraz wygniatania ciasta lub wykrawania ciastek).
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 • Zmniejszenie ilości napięć emocjonalnych.
 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych (stosowanie odzieży ochronnej, przestrzeganie przepisów BHP).

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<