Sponsorzy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie serdecznie dziękuje za wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia umożliwiające realizację działań obejmujących niepełnosprawnych obywateli naszego społeczeństwa. Ta bezcenna pomoc jest dowodem na istnienie ludzi dobrej woli.

Nasi stali sponsorzy to: