Open menu

NIEzależni

Projekt „NIEzależni” realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku


Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że PSONI Koło w Koszalinie otrzymało środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację rocznego wsparcia w postaci świadczenia usług w zakresie asystentury osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Inicjatywa realizacji  takiej formy wsparcia jest odpowiedzią na potrzeby członków naszej społeczności stowarzyszeniowej i lokalnej. To dla nas duże wyzwania, ponieważ po raz pierwszy, na tak dużą skalę, wychodzimy z murów naszych placówek do środowiska w którym żyją osoby z niepełnosprawnością.


Projekt: "NIEzależni"


to 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które otrzymają wsparcie w postaci asystentury osobistej oraz tutoringu asystentury.


to 7600 godzin wsparcia do zrealizowania...


to 16 asystentów osobistych, tutorów…


to 365 dni  wspaniałej przygody z asystenturą osobistą w najbliższym środowisku osoby z niepełnosprawnością intelektualną…


Zaczynamy!


Wartość projektu:  415.640,00 zł

Dofinansowanie PFRON:  408.440 zł

Wkład własny: 7.200 złProjekt „NIEzależni” realizowany w ramach Konkursu 1/2022 „Działamy razem” finansowanego ze środków PFRON. Umowa o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.