Open menu

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1


 Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w Koszalinie istnieje od 1992 r. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów rozporządzenia MGPIPS z dnia 25 marca 2004 roku
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  Warsztat działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI Koło 
w Koszalinie). Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego osób Niepełnosprawnych oraz przez lokalny samorząd. 


Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w Koszalinie mieści się przy ul. Budowniczych 6
Swoimi działaniami obejmuje 60 uczestników zamieszkujących w Koszalinie i w okolicznych gminach.


Kierownikiem placówki jest pani mgr Joanna Zduńska.
Celem Warsztatu jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju
uczestników - osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną i zawodową.


Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w Koszalinie czynny jest od godziny 7:30 do 15:30 przez cały rok od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerwy urlopowej, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Udzielimy wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz organizacji i funkcjonowania WTZ-1
Numer telefonu w zakładce Kontakt