Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie. Swoją działalność rozpoczął 3 września 2007 roku.


Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim oraz znacznym
i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat.

Nasi wychowankowie potrzebują kompleksowej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, rewalidacyjnej pomocy. Realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obowiązek przygotowania przedszkolnego.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie mieści się przy ul. Wyspiańskiego 4

Dyrektorem placówki jest pani mgr Paulina Bochno.
Wicedyrektorem placówki jest pani mgr Elżbieta Berlińska-Bohdan.


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koszalinie mieści się przy ul. Szpitalnej 7

Dyrektorem placówki jest pani mgr Paulina Bochno.
Wicedyrektorem placówki jest pani mgr Arleta Brechun.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Koszalinie mieści się przy ul. Wyspiańskiego 4

Dyrektorem placówki jest pani mgr Paulina Bochno.
Wicedyrektorem placówki jest pani mgr Arleta Brechun.


Celem naszego ośrodka jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, dlatego też zespół specjalistów dla każdego wychowanka przygotowuje roczny Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny pozwalający na dobór nowoczesnych metod
i form kształcenia. Program dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych wychowanków. W zakres oddziaływań edukacyjnych oraz medycznych realizowanych w naszej placówce wchodzą: rehabilitacja lecznicza, terapia logopedyczna i psychologiczna, terapia z zakresu Integracji Sensorycznej, a także lubiana przez podopiecznych hipoterapia.


Ośrodek wspiera rodziców zapraszając ich na konsultacje w zespołach specjalistów. Tworzy warunki dla aktywności społecznej wolontariuszy na terenie placówki. Współpracuje z różnymi instytucjami spoza OREW jak: zakłady opieki zdrowotnej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, przedszkola.


Biorąc pod uwagę prawo do godnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie organizujemy imprezy integrujące i kulturalne w Ośrodku jak również poza nim. Są to wycieczki, biwaki, zawody sportowe, wystawy i wiele innych.


Wychowankowie mają zapewnioną opiekę od godz. 7:30 do 15:15


Udzielimy wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa oraz organizacji i funkcjonowania OREW
Numer telefonu w zakładce Kontakt