zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych uczęszczają dzieci i młodzież głęboko niepełnosprawna intelektualnie. Bycie z dzieckiem i rozpoznawanie jego sygnałów w celu komunikowania się, odczytywanie jego emocji, dają mu szansę na rozwój tych możliwości, które posiada. Dlatego, po uprzednim sporządzeniu diagnozy umiejętności funkcjonalnych, dla każdego wychowanka opracowujemy Indywidualny Program Rehabilitacyjno-Rewalidacyjno-Wychowawczo-Opiekuńczy.


W oparciu o program prowadzimy zajęcia które obejmują:

  • komunikowanie werbalne i pozawerbalne,
  • wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
  • rozwijanie percepcji dotykowej, wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej,
  • stymulację polisensoryczną - przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w różnych sferach życia społecznego i kulturalnego,
  • pozycjonowanie wychowanków ułatwiające im aktywność podczas zajęć.

W Ośrodku prowadzone są cztery zespoły rewalidacyjno-wychowawcze:

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy - grupa I

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy - grupa II

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy - grupa IV

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy - grupa V


Polecamy:

KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do menu grupy zajęciowe<<<