Grupy edukacyjne

Uczęszczają do nich dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współtowarzyszącym autyzmem realizujące program nauczania i wychowania na poziomie szkoły podstawowej. W grupach są prowadzone zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne. W ramach zajęć edukacyjnych wychowankowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie samoobsługi i zaradności w życiu codziennym. Metody oraz stosowanie atrakcyjnych form terapii pozwalają rozwijać wyobraźnię, spostrzegawczość, pamięć i rozwój mowy.


Praca w grupach edukacyjnych opiera się w sposób szczególny na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz, która wpływa na usprawnianie zmysłów wzroku i słuchu, na orientację w schemacie ciała i przestrzeni, na napięcie mięśniowe w zakresie motoryki małej, a także na poszerzanie zasobu słownictwa czynnego. Podczas zajęć rewalidacyjnych metody pracy są dobierane indywidualnie do dziecka i specyfiki jego rozwoju. Ze względu na specyfikę autyzmu w działaniach terapeutyczno-edukacyjnych opieramy się na trzech kategoriach zaburzeń charakterystycznych dla autyzmu. Są to: Funkcjonowanie społeczne( utrudniony kontakt z drugą osobą i rówieśnikiem).


Zaburzenia w komunikowaniu werbalnym i niewerbalnym (echolalie) Ograniczone i powtarzane wzorce zachowania (stereotypie ruchowe) Określony wzorzec objawów ułatwia diagnozę i zastosowanie odpowiednich form terapii. Nie można jednak zapominać, że każde dziecko jest inne. Mając na uwadze zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naszych wychowanków, zostały opracowane broszury informacyjne dla rodziców, dotyczące stosowania diety bezglutenowej i bezkazeinowej w naszym ośrodku.


W Ośrodku prowadzone są następujące grupy edukacyjne:

I Etap

I Etap Edukacyjny Grupa 1

I Etap Edukacyjny Grupa II Klasa 1

I Etap Edukacyjny VI Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny 


II Etap

II Etap Edukacyjny Grupa I

II Etap Edukacyjny Grupa II

II Etap Edukacyjny Grupa II Klasa 4 i 7

II Etap Edukacyjny Grupa 3

II Etap Edukacyjny Grupa IV Klasa 4

II Etap Edukacyjny Grupa V Klasa 5, 6 i 8

Grupa X Klasa przysposabiająca do pracy


Polecamy:

KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do menu grupy zajęciowe<<<