Chromoterapia

Terapia wykorzystująca kolory np. w Salach Doświadczania Świata - Snoezelen - sala wykorzystywana w terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, pozwala na polisensoryczne poznawanie otoczenia. Ważna jest atmosfera relaksacji stworzona poprzez odpowiednią muzykę i grę kolorów. Inny przykład wykorzystania chromoterapii to odpowiedni dobór kolorów w pomieszczeniach do pracy, nauki, odpoczynku itd.