Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.


Oddziaływania te mają na celu:

 • korygowanie zaburzeń mowy,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • usprawnianie funkcji pokarmowych,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:

 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe),
 • masaż logopedyczny wg dr E. Stecko,
 • elementy masażu C. Moralesa,
 • elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
 • elementy globalnej nauki czytania G. Domana,
 • elementy metody werbo-tonalnej,
 • pedagogika zabawy,
 • terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne),
 • logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową),
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty rzeczywiste, obrazek)

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.


Logopedzi: mgr Anna Gocalińska-Berndt, mgr Beata Zalewska, mgr Anna Procka, mgr Anna FeczkoPolecamy:

KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<