Slide

Podaruj 1,5% szczęścia niepełnosprawnym

KRS 0000036441

Przekaż 1% naszej organizacji

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy
z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.


Cele i zdania StowarzyszeniaStowarzyszenie dba o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspiera rodziny, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz pomaga przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka.

Służyć temu ma utworzenie jak najbardziej pełnej sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.

 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

Przewodnicząca Zarządu Koła: Izabela Stec
Adres: ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin
Tel. 94 345 08 53
Fax 94 346 44 84
E-mail: psoni@niepelnosprawni.koszalin.pl
WWW: www.niepelnosprawni.koszalin.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

Dyrektor: mgr Paulina Bochno
Adres: ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin
Tel. 94 345 08 53
Fax 94 346 44 84
E-mail: orew@niepelnosprawni.koszalin.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1

Kierownik: mgr Joanna Zduńska
Adres: ul. Budowniczych 6, 75-323 Koszalin
Tel. 94 341 53 83
Fax 94 341 53 83
E-mail: wtz1@niepelnosprawni.koszalin.pl
wtz1@vp.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kierownik: mgr Ryszard Patkowski
Adres: ul. Budowniczych 6, 75-323 Koszalin
Tel. 94 341 53 83
Fax 94 341 53 83
E-mail: sds@niepelnosprawni.koszalin.pl

Warsztat Terapi Zajęciowej Nr 2

Warsztat Terapi Zajęciowej Nr 2

Kierownik: mgr Ewa Cyngiel
Adres: ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin
Tel. 94 345 08 53
Fax 94 346 44 84
E-mail: wtz2@niepelnosprawni.koszalin.pl

Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego

Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego

Adres: ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin
Tel. 94 345 08 53
Fax 94 346 44 84
E-mail: zmtw@niepelnosprawni.koszalin.pl

Aktualności

Ogłoszenia