Niedyrektywna terapia zabawowa

Niedyrektywna Terapia Zabawowa została stworzona przez amerykańską terapeutkę Wirginię Mac Axline. Koncepcja ta opiera się na założeniu, iż zabawa jest naturalnym środkiem dziecięcego samowyrażania się.

Nauczyciel pozostawia dziecku swobodny wybór zabaw i nie wykonuje za niego żadnych czynności, dzięki czemu dziecko ma możliwość ujawnienia i uzewnętrznienia swoich uczuć. Obserwując dziecko w czasie zabawy, można uświadomić sobie jego potrzeby, zainteresowania, źródła lęku i frustracji oraz sposoby radzenia sobie dziecka w danej sytuacji. Niedyrektywna Terapia Zabawowa mobilizuje dziecko do podejmowania decyzji, wyborów, pokonywania napotkanych trudność, umożliwiając tym samym harmonijny jego rozwój.