Terapia widzenia

Podczas terapii widzenia nasi podopieczni rozwijają umiejętność patrzenia do bliży i do dali w zakresie podstawowych i wyższych funkcji wzrokowych. Prowokowani są do patrzenia na bodźce świetlne, poszukiwania ich w otoczeniu, lokalizowania i fiksowania na nich wzroku, przenoszenia spojrzenia w odpowiedzi na stymulację źródłami światła, rozróżniania sytuacji ciemno-jasno.


Ponadto podczas zajęć zachęca się wychowanków do patrzenia na twarze oraz do lokalizowania i fiksowania wzroku na różnych obiektach prezentowanych w rozmaitych obszarach pola widzenia i różnych odległościach od oczu dziecka.


Rozwija się ruchy śledzące oczu we wszystkich kierunkach, przenoszenie spojrzenia z jednego bodźca na drugi, zbieżne ustawienie oczu w odpowiedzi na zbliżające się do nasady nosa bodźce, przeszukiwanie otoczenia w celu zlokalizowania bodźców wzrokowych, sięganie po rozmaite obiekty wzrokowe oraz manipulowanie nimi pod kontrolą wzroku.


Podopieczni doskonalący wyższe funkcje wzrokowe wykonują ćwiczenia wzmacniające i rozwijające umiejętności rozpoznawania konkretnych przedmiotów znajdujących się w otoczeniu dziecka słabo widzącego. Doskonalą umiejętność rozpoznawania osób, przedmiotów i czynności przedstawionych na obrazkach oraz brył geometrycznych i barw, składają obrazki złożone z coraz większej ilości elementów.


Tyflopedagog: Oliwia Niedzielska-OlechPolecamy:

KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<