Grupy Przedszkolne

Uczęszczają do nich dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współtowarzyszącym autyzmem. Wychowankowie biorą udział w zajęciach stymulujących procesy poznawcze, doskonalących motorykę małą, motorykę dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Codziennie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Bawiąc się poznają świat i doskonalą swoje możliwości w zakresie samoobsługi i samodzielności.


Poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych i konkursach plastycznych organizowanych przez władze lokalne, wychowankowie mają okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami przed rodzicami i rówieśnikami. Podczas corocznych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dzieci biorą udział w pokazie mody, udowadniając, że bez względu na bariery potrafią dobrze się bawić.


W Ośrodku prowadzone są następujące grupy przedszkolne:

I Grupa przedszkolna

II Grupa przedszkolna

III Grupa przedszkolna

IV Grupa przedszkolna


Polecamy:

KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do menu grupy zajęciowe<<<