Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia  w I okresie realizacji projektu "Przez rehabilitacje do samodzielności..." 


Termin: 01.04.2022 - 31.03.2023 roku

Miejsce realizacji projektu: ul. Wyspiańskiego 4 oraz ul. Szpitalna 7 w Koszalinie


Harmonogram działań:

I grupa beneficjentów (zajęcia popołudniowe – indywidualny grafik dostępny po 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym odbywają się zajęcia)


II grupa Beneficjentów (zajęcia dopołudniowe – indywidualny grafik dostępny u koordynatora lub wychowawcy – informacja przekazywana rodzicom w kwietniu i przy późniejszych zmianach grafiku)


alt
Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „ ”Sięgamy po sukces” finansowanego ze środków PFRON. Umowa ZZO/000187/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

>>>powrót do strony głównej<<<