Open menu

Harmonogram PFRON 2019-2020

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia  w III okresie realizacji projektu "Przez rehabilitacje do samdzielności..." 

Termin: 01.04.2021- 31.03.2022

Tryb pracy zdalnej : 01-09.04.2021

Tryb pracy bezpośredniej: od 10.04.2021

Formy wsparcia odwołane w realiazji: dogoterapia 01.04.-31.08.2021

Miejsce realizacji projaktu:

ul. Wyspiańskiego 4 oraz ul. Szpitalna 7 w Koszalinie

Rok

2021

2022

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Rekrutacja uczestników

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Wyłonienie i zatrudnienie realizatorów

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Opracowanie Diagnozy funkcjonalnej, IPD, Ewaluacji IPD w formie oceny opisowej, spotkania zespołu specjalistów

X

X

X

1.4

Monitoring merytoryczny i finansowy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Trening samodzielności – II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6

Trening interakcji społecznych – II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7

Trening orientacji zawodowej – II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8

Terapia logopedyczna – II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.9

Terapia SI – II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.10

Rehabilitacja ruchowa – II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.11

Zajęcia psychologiczne – I i II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.12

Hipoterapia – I i II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.13

Terapia ruchowa – I gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.14

Terapia pedagogiczna – I gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.15

Zajęcia logopedyczne – I gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.16

Dogoterapia II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

1.17

Transport I i II gr. BO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X