O WTZ-2

Wewnętrzna organizacja Warsztatu


Nad całym procesem rehabilitacji czuwa kierownik oraz wykwalifikowana kadra placówki, w której skład wchodzą: instruktorzy terapii zajęciowej (oligofrenopedagodzy), rehabilitant, psycholog, doradca zawodowy i edukatorzy seksualni.


W Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 funkcjonuje 12 pracowni: gospodarstwa domowego, stymulacji poznawczej, technik różnych, edukacji i umiejętności życia codziennego, rękodzieła artystycznego, obróbki drewna, ogrodniczo-florystyczna, ceramiczna, wikliniarska, przygotowania zawodowego, eko-art oraz grafiki i rzemiosł różnych.


Działania


Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Głównym celem wszelkich działań terapeutycznych jest dążenie do możliwie najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania uczestnika w środowisku. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji. W programie określa się metody, formy i zakres rehabilitacji w sferze poprawy umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz umiejętności zawodowych. Ważną rolę w praktycznej nauce przydatnych w życiu umiejętności społecznych odgrywają realizowane treningi. Najważniejsze z nich to umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, nauki spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy WTZ objęci są kompleksową rehabilitacją opartą na zasadzie partnerstwa polegającą na poszanowaniu praw uczestnika, a głównie prawa dotyczącego jego dobrowolnego uczestnictwa w procesie rehabilitacji. Wielostronność oddziaływań rehabilitacyjnych zakłada współdziałanie całego zespołu WTZ w różnych sferach życia codziennego uczestnika. W programie zajęć WTZ ważną rolę odgrywa również terapia sztuką. Jest traktowana jako sposób na poprawienie psychicznego funkcjonowania poprzez rozładowanie wewnętrznych napięć i pozbycie się przykrego dyskomfortu psychicznego.


Wśród zajęć realizowanych w Warsztacie znajdują się m.in.:


  1. Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak: gospodarstwa domowego, stymulacji poznawczej, technik różnych, edukacji i umiejętności życia codziennego, rękodzieła artystycznego, obróbki drewna, ogrodniczo-florystycznej, ceramicznej, wikliniarskiej, przygotowania zawodowego, eko-art oraz grafiki i rzemiosł różnych.

  2. Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania uczestników: taneczne, muzyczne, kulinarne, z fotografii, jogi, ekologii, bowling

  3. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, gry i zabawy sportowe, marsze nordic walking, spacery

  4. Zajęcia dydaktyczne, mające na celu rozwijanie umiejętności, takich jak pisanie, czytanie zajęcia, liczenie, zajęcia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zajęcia z przedsiębiorczości

Działania warsztatu obejmują także organizację zajęć dodatkowych z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku oraz uczestnictwo w różnorodnych imprezach kulturalnych zarówno w charakterze zaproszonych gości, jak i też organizatorów. Corocznie organizowane są wyjazdy na biwak w okresie letnim, a także wyjazdy w góry w okresie zimowym.


Praktyki zawodowe


Realizując statutowe zadania rehabilitacji zawodowej uczestników, placówka zapewnia wytypowanym uczestnikom udział w praktykach zawodowych w formie wykonywanych prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie placówki oraz w Zakładach „MPS”, „Espersen”, „Ekotechnika Nord” w Koszalinie, gdzie uczestnicy praktyk wykonują prace zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami. Udział w praktykach zawodowych w późniejszym czasie daje możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy.


 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I POLUB NASZĄ STRONĘ


>>>powrót do strony głównej<<<