Pracownia ogrodniczo-florystyczna

Celem nadrzędnym pracowni ogrodniczo- florystycznej jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki. Pracownia ogrodniczo- florystyczna to miejsce spotkania z przyrodą. Uczestnicy mają możliwość rozwoju umiejętności oraz zdobywania wiedzy o roślinach, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, a także posługiwania się sprzętem ogrodniczym. Założenia uwzględniają zaangażowanie uczestników w zagospodarowywanie i dbanie o teren wokół warsztatu. W ramach pracowni kształtowane są umiejętności dbania o własne i innych bezpieczeństwo, oraz dbanie o porządek zarówno na swoim stanowisku pracy jak i w całej pracowni. Zajęcia w pracowni uzależnione są od pory roku (wiosna- przygotowanie klombów, lato- pielęgnacja rabat kwiatowych, plewienie i podlewanie, jesień- grabienie liści, zamiatanie). Wszelakie działania terapeutyczne związane z pracownią ogrodniczą odbywają się wokół placówki. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Nauka zasad uprawy i cyklów życiowych roślin.
 • Nabywanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi takimi jak: szpadel, grabie czy sekator.
 • Doskonalenie pracy w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności artystycznych- tworzenie rożnego rodzaju kompozycji tj. wieńce, stroiki bożonarodzeniowe, wielkanocne, palmy, stroiki okolicznościowe itp. Wykorzystując do tego celu naturalne materiały (szyszki, żołędzie, kasztany, liście, kwiaty itp.).
 • Doskonalenie umiejętności porządkowych.
 • Nauka samodzielnego rozwiązywania swoich problemów.
 • Rozwijanie zainteresowań poznawczych i kulturalnych.
 • Rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
 • Zmniejszenie ilości napięć emocjonalnych.
 • Usprawnianie motoryki małej.

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<