Pracownia przygotowania zawodowego

Celem nadrzędnym pracowni przygotowania zawodowego jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników poprzez realizacji działań mających przygotować uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do dojrzałego i świadomego funkcjonowania w sferze zawodowej i społecznej. Założenia pracowni realizowane są poprzez utrwalanie cech niezbędnych do podjęcia pracy tj. wytrwałości, dokładności, konsekwencji w działaniu oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie poprzez aktywne uczestniczenie w praktykach zawodowych oraz współpracę z doradcą zawodowym.


W ramach pracowni organizowane są praktyki zawodowe, w czasie których uczestnicy przy wsparciu instruktora zapoznają się z pracą na konkretnym stanowisku, kształtując w ten sposób nie tylko odpowiednią postawę zawodową, ale i społeczną. W czasie praktyk uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego wykonywania czynności zawodowych m.in. poprzez przestrzeganie   przepisów BHP  i dyscypliny pracy. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Nabywanie umiejętności współżycia w grupie oraz nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji społecznych.
 • Utrwalanie umiejętności związanych z samoobsługą.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z komunikacji miejskiej.
 • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Zapoznanie uczestników z otwartym oraz chronionym rynkiem pracy (kontakty z pracodawcami, wizyty w zakładach pracy itp.).
 • Wykonywanie niektórych prac porządkowych i remontowych w placówce (sprzątanie, zamiatanie, grabienie, odśnieżanie itp.).
 • Nauka prawidłowej obsługi sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka, bindownica itp.).
 • Wykonywanie drobnych usług biurowych na potrzeby PSONI, takich jak: przepisywanie pism na komputerze, kserowanie dokumentów, pomocy edukacyjnych oraz laminowanie dokumentów.
 • Utrwalanie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności.

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
 • Umiejętności praktycznych – poprzez realizowanie praktyk zawodowych w zakładach pracy (sprzątanie, zamiatanie, grabienie, malowanie, odśnieżanie, drobne prace biurowe i inne).
 • Nabywania umiejętności załatwiania spraw w urzędach, PUP, ZUS, MOPR, PCPR.
 • Ekonomiczny - poznanie wartości nominałów, planowanie i dokonywanie zakupów, orientacja w cenach itp.
 • Techniczny - obsługa drobnego sprzętu AGD oraz sprzętu biurowego (mikser kuchenny, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, kserokopiarka, laminarka, gilotyna, bindownica itp.).
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • Prawidłowej obsługi komputera -przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).
 • Przygotowania do podjęcia pracy - szukanie informacji o pracy w różnych źródłach, kompletowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy (np. świadectwa szkolne, zaświadczenia, orzeczenie o niepełnosprawności), pisanie CV, nawiązywanie prawidłowych kontaktów z pracodawcą.

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w wyborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Różnorakość form pracy.
 3. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości danego uczestnika.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<