Pracownia ceramiczna

Celem nadrzędnym pracowni ceramicznej jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki, lepienie, formowanie i wyrabianie gliny rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej oraz zainteresowań artystycznych. Praca z materiałem jaką jest glina uczy dyscypliny pracy i cierpliwości. Uczestnicy mają możliwość zdobywania wiedzy na temat różnorodności materiału na którym pracują. Poznają sposób pracy z gliną lejną oraz różnymi jej odmianami. Zajęcia w pracowni ceramicznej, dzięki różnorodności materiału, pozwalają na rozwój i nabycie nowych umiejętności. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


 


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Doskonalenie cech przydatnych w codziennych czynnościach oraz pracy zawodowej (dokładność, cierpliwość, estetyka, wytrwałość).
 • Rozwijanie umiejętności twórczego podejścia do działania oraz odchodzenia od schematów.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Nauka nowych i rozwijanie poznanych wcześniej technik pracy w glinie.
 • Poznawanie różnorodności materiału (barwa, konsystencja).
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania prac porządkowych, oraz wzmocnienie potrzeby ich wykonywania.
 • Utrwalanie i rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zintegrowanej grupie.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnorodnych faktur do dekorowania prac glinianych.
 • Pobudzanie wyobraźni poprzez pozyskiwanie nieoczywistych faktur dekoracyjnych z pozostałych pracowni.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dbanie o piec ceramiczny oraz prawidłowe przechowywanie prac podczas ich schnięcia.
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych.
 • Wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Poprawę motoryki małej poprzez regularną pracę w glinie.

Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<