Pracownia rękodzieła artystycznego

Celem nadrzędnym pracowni rękodzieła artystycznego jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki. Zajęcia w pracowni ukierunkowane są na wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z zastosowaniem różnych technik artystycznych.


   Pracownia rękodzieła pozwala na rozwijanie umiejętności w wielu płaszczyznach takich jak: tkactwo, krawiectwo, malarstwo, decoupage, dekoratorstwo i wiele innych technik artystycznych poprzez kreatywne wykorzystanie dostępnych materiałów. Zajęcia w pracowni rękodzieła artystycznego dzięki swojej różnorodności pozwalają na nabycie i rozwój nowych umiejętności. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Wykształcenie cech przydatnych w codziennych czynnościach i pracy zawodowej takich jak: dokładność, staranność, estetyka, wytrwałość.
 • Wzbudzanie poczucia estetyki i potrzeby tworzenia rzeczy o dużych walorach artystycznych i estetycznych.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Usprawnianie koordynacji-wzrokowo- ruchowej.
 • Nauka nowych i rozwijanie poznanych wcześniej technik artystycznych.
 • Utrwalanie i rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozszerzanie wiedzy artystycznej poprzez:
 • projektowania i wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych,
 • zdobienia materiałów i przedmiotów różnymi technikami,
 • malowania obrazów,
 • wykonywania kartek okolicznościowych różnymi technikami,
 • zdobienie różnych przedmiotów techniką decoupage,
 • szycia na maszynie,
 • tkania na ramie tkackiej,
 • posługiwania się masami plastycznymi,

 


Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<