Pracownia edukacji i umiejętności życia codziennego

Celem nadrzędnym pracowni edukacji i umiejętności życia codziennego jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki. Ważnym elementem zajęć jest prowadzenie terapii z zakresu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych: pisania, czytania ze zrozumieniem, liczenia, poszerzanie wiedzy dotyczącej człowieka i środowiska oraz nawiązywania i podtrzymywania poprawnych kontaktów społecznych. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji , który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Kształtowanie umiejętności i nawyków związanych z samoobsługą i kulturą osobistą.
 • Poznawanie prawidłowego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie (nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz nawiązywanie prawidłowych kontaktów ).
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej.
 • Rozwijanie i doskonalenie mowy.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej.
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie i podtrzymywanie motoryki małej oraz dużej.
 • Wspomaganie nauki czytania i pisania, liczenia, mierzenia.
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Korygowanie niepożądanych zachowań społecznych.
 • Inne, wynikające z potrzeb indywidualnych uczestników.


Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera - przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<