Projekt Lady

Zajęcia będą odbywają się w grupie 6- osobowej (grupa stała). Jeden raz w tygodniu po 60 minut. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie w świat dobrych manier, naukę odpowiedniego zachowania w różnych miejscach publicznych (restauracja, kino, teatr itp.),  wprowadzenie zasad zachowania się przy stole oraz dbałość o swój wizerunek zewnętrzny.


 

Na zajęciach poznajemy zasady wzajemności, uszanowania prywatności, zasady starszeństwa, tolerancji, dyskrecji i punktualności.


Głównym celem zajęć jest:

 1. Wprowadzenie w świat dobrych manier
 • Pojęcie „savoir-vivre”,
 • Dlaczego warto być miłym i uprzejmym,
 • Poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych,
 1. Z szacunkiem dla każdego – etykieta i dobre obyczaje
 • Pożegnania i przywitania,
 • Zwroty grzecznościowe,
 • Cechy dobrze wychowanego człowieka,
 • Poznanie zasad wzajemności, uszanowania prywatności, zasad starszeństwa, tolerancji, dyskrecji, punktualności,
 • Zachowanie wobec osób niepełnosprawnych i starszych
 1. Poza domem – odpowiednie zachowanie w różnych miejscach
 • Zachowanie w restauracji, miejscach publicznych,
 1. Magiczne sztućce, czyli zasady zachowania się przy stole
 • Odpowiednie ułożenie sztućców na stole,
 • Kultura jedzenia,
 • Odpowiednie słownictwo używane podczas spożywania posiłku („proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”),
 • Higiena przed posiłkiem i po nim,
 • Uroczysty obiad – zastosowanie zasad savior-vivre przy stole w praktyce,
 1. Dbałość o swój wizerunek zewnętrzny
 • Przestrzeganie zasad higieny,
 • Nauka podstawowego makijażu,
 • Dobór odpowiedniego ubrania do okoliczności,

            Na zakończenie Projektu  z pośród beneficjentek uczestniczących w zajęciach będzie wybrana jedna, która poczyniła największe postępy. Uwieńczeniem zajęć będzie sesja zdjęciowa Uczestniczek biorących udział w projekcie.


>>>powrót do menu zajęcia dodatkowe<<<