Pracownia obróbki drewna

Celem nadrzędnym pracowni obróbki drewna jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki . Zajęcia w pracowni ukierunkowane są na kształtowanie i doskonalenie umiejętności stolarskich takich jak: cięcie, szlifowanie, struganie, pilnikowanie, tarnikowanie, wiercenie, przybijanie, wkręcanie, klejenie oraz wykańczanie powierzchni drewnianych (malowanie, bejcowanie, impregnowanie, lakierowanie). Ponad to uczestnicy pracowni uczestniczą w pracach porządkowych i konserwatorskich na terenie WTZ oraz pomagają w pracach ogrodniczych. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu o założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji, który zawiera cele, metody i planowane efekty terapii.


Zadania realizowane w ramach w pracowni:

 • Nabywanie i podtrzymywanie umiejętności planowania pracy.
 • Nabywanie i utrwalanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych (stosowanie odzieży ochronnej, przestrzeganie przepisów BHP).
 • Nauka poprawnego posługiwania się narzędziami stolarskimi.
 • Nauka prawidłowej obróbki drewna.
 • Wykonywanie renowacji (drobnych napraw) mebli drewnianych.
 • Nanoszenie rysunku na materiał drewniany za pomocą szablonu.
 • Tworzenie półproduktów drewnianych do dalszej obróbki w innych pracowniach.
 • Poznawanie zasad prawidłowego funkcjonowania społecznego (nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz nawiązywanie i utrzymywanie prawidłowych kontaktów).
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej.
 • Rozwijanie i doskonalenie mowy.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej.
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie motoryki małej oraz dużej.
 • Wspomaganie nauki czytania, pisania, liczenia oraz mierzenia.
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.


Kształtowanie umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania odbywają się poprzez treningi:

 • Rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Trening ekonomiczny: gospodarowanie drobnymi kwotami, planowanie wydatków, orientacja w cenach, znajomość nominałów.
 • W zakresie dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
 • Umiejętności praktycznych związanych z obróbką drewna.
 • W zakresie kształtowania prawidłowych umiejętności i zachowań społecznych.
 • W przygotowaniu do podjęcia pracy.
 • Prawidłowej obsługi komputera -przepisywanie pism, korzystanie z Internetu (wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych, oraz gier dydaktycznych).

Założenia uwzględniają:

 1. Indywidualne podejście w doborze metod terapeutycznych w odniesieniu do osób o różnych stopniach niepełnosprawności.
 2. Wielokierunkową edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Różnorodność form pracy.

 Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


>>>powrót do strony głównej<<<