Open menu

„Samodzielność – moja przyszłość” – trwałość projektu

15 lutego 2020 r. zakończyliśmy realizację działań w ramach projektu „Samodzielność – moja przyszłość”
 
Deklarujemy gotowość wsparcia w formie organizacji treningów samodzielności w mieszkaniach treningowych i wspomaganych w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kadrą projektową:
 
  • Renata Barecka - koordynatorka projektu
    tel.503 3641 92
  • Joanna Zduńska - specjalistka ds. monitoringu i kontaktów z BO
    tel.94 341 53 83
  • Paulina Bochno - specjalistka ds.informacji i ewaluacji
    tel.94 345 08 53
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16