Open menu

Projekt Decyzja + Doświadczenie = Autonomia 2020-2023

 

Krótka informacja o projekcie:

Priorytetowym celem realizacji zadania jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu autonomii i niezależności życiowej 50 ONI od 20 lat wzwyż niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Ta forma wsparcia jest alternatywą dla instytucjonalnych form opieki funkcjonujących w Polsce. Działania proponowane w projekcie mają charakter ciągły, trzyletni.


Realizowane będą w 4 mieszkaniach: dwa treningowe i dwa wspomagane, usytuowane w centrum miasta, wśród społeczności lokalnej. Działaniami projektu objęte będą dwie grupy ONI: I gr. 40 ONI podzielone na 5-osobowe grupy, trenujący zamiennie w 2 mieszkaniach i II gr. 10 ONI, w grupach po 5 osób w 2 mieszkaniach. Dla I gr. ONI zaplanowano treningi samodzielności w mieszkaniu treningowym wsparte asystenturą nocną (11 treningów 6-dniowych dla każdej grupy), natomiast dla II gr. ONI zaplanowano treningi samodzielności w mieszkaniu wspomaganym wsparte asystenturą nocną trwające w sposób ciągły.


Obie grupy realizować będą szczegółowe treningi o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: trening gospodarczy, trening finansowy, trening kulinarny, trening czystości, trening organizacji czasu wolnego, trening aktywności prospołecznej. Dla obu grup ONI zaplanowano: opracowanie IPD, wsparcie i pomoc ONI - wolontariusze. Tylko dla I grupy BO -trening rozwoju osobistego, Zaplanowano pośrednie wsparcie ONI dla rodziców/opiekunów prawnych ONI w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych oddziaływań wnioskodawca zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel w ilości adekwatnej do potrzeb ONI.


>>>powrót do menu głównego<<<